Montáž podlahových krytin včetně renovací a oprav podkladů

 lina, PVC
 koberce


 plovouví podlahy
(laminátové, dřevěné)